Bezhotovostní placení daníPokud nechceme využít služeb České pošty a dáváme přednost bezhotovostnímu platebnímu styku, máme dvě možnosti – buď bankovní příkaz nebo internetové bankovnictví. Při placení formou bankovního příkazu je opět potřeba vyplnit správně všechny potřebné údaje. Zvláště při vyplňování čísla účtu příjemce musíme dbát na to, abychom ho napsali ve správném formátu, tj. předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky. Kód banky příjemce se uvádí do samostatné kolonky a je vždy 0710. Konstantní symbol je u bezhotovostního bankovního převodu univerzální a je to číslo 1148. U položky datum splatnosti pak zadáváme takové datum, aby byla částka připsána nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti. Při placení přes internetové bankovnictví platí podobná pravidla, jako u placení formou bankovního příkazu. Je jen potřeba si zjistit, jaká má banka pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. U některých bankovních institucí se totiž vyžaduje vyplnění úplného čísla bankovního účtu, jinde se zas vyplňují jednotlivé položky.

Kurzy měn se mění každý den. Stavební spoření je jedno z nejpopulárnějších spořicích produktů. FIO Banka Internetbanking má moderní a přívětivý design.

Jak vyplnit daňové přiznání pro finanční úřad

Pokud se nás týká povinnost podat daňové přiznání, je třeba ho vyplnit vždy do konce března za předchozí rok. Nejjednodušší to mají ti, jimž zúčtování provede přímo zaměstnavatel nebo využijí služeb odborného daňového poradce. Jednou z možností je stáhnout si z internetu interaktivní formulář, kde stačí vyplnit jen příjmy a výdaje a formulář pak vše spočítá sám.Využijte hypotéka kalkulačka a najděte si nejlevnější hypotéku. Česká spořitelna školí společně s Českým červeným křížem své zaměstnance v přístupu k hendikepovaným a mapuje bariéry s Pražskou organizací vozíčkářů. Poštovní spořitelna nabízí Vkladní knížku s a bez výpovědní lhůty a Vkladní knížku dětskou.

Kdo je to daňový poradce?

Pokud máme povinnost podávat daňová přiznání a příliš se v této problematice neorientujeme, může pro nás být výhodné obrátit se na daňového poradce, který nám s vyplněním daňového přiznání pomůže. Daňový poradce je člověk, který je zapsaný v seznamu poradců, který vede Komora daňových poradců České republiky. Daňoví poradci poskytují svoje služby jak fyzickým, tak právnickým osobám. Tyto služby jsou poskytovány vždy na základě platné smlouvy mezi poradcem a zákazníkem. Součástí smlouvy je i dohoda o finanční odměně pro daňového poradce. Na základě smlouvy mohou daňové poradenství poskytovat také obchodní společnosti nebo družstva, která si tuto činnost nechají zapsat do obchodního rejstříku a vykonávají tuto službu prostřednictvím daňových poradců.

ČSOB.cz je jedna z největších českých bankovních institucí. Servis24 přihlášení vám umožní snadný přístup k vaším financím. Obchodní rejstřík je alternativní přístup k rejstříku vedenému Ministerstvem spravedlnosti.

Jaké existují typy daní?

Daně rozlišujeme na přímé a nepřímé. Přímé daně jsou daně, které poplatník platí sám na svůj účet, zatímco nepřímé platí plátce daně na účet poplatníka, od kterého je předtím vybere. Přímé daně rozdělujeme na daně z příjmů a majetkové daně. Do daní z příjmů patří daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Do majetkových daní pak spadá daň z nemovitosti, daň dědická, darovací, z převodu nemovitosti a silniční daň. Mezi nepřímé daně patří daň z přidané hodnoty, spotřební daň a ekologická daň.

Úvěr je možné sjednat snadno i online. Hypotéka představuje nejsnazší cestu k vytouženému bytu. Živnostenský rejstřík je alternativní přístup k rejstříku vedenému Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Ministerstvo financí

Hlavním orgánem státu pro záležitosti týkající se financí, placení daní, státního rozpočtu atd. je Ministerstvo financí České republiky. V jeho čele stojí ministr financí, kterým je od července roku 2010 Miroslav Kalousek. Veškeré podrobné informace o činnosti tohoto ministerstva, aktuality, tiskové zprávy atd. najdeme na webových stránkách na adrese www.mfcr.cz. Sídlo ministerstva financí je v Praze, na Letenské 15.

Důchodová kalkulačka vám spočítá, za kolik let dosáhnete důchodového věku. VZP pojišťovna pro Vás připravila zjednodušený způsob sjednání určitých pojistných produktů přes webové stránky.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!